Състезателен правилник в Taekwondo WTF

Състезателният правилник на Taekwondo WTF

има за цел да регламентира по справедлив и безпроблемен начин всички въпроси, касаещи състезанията от всички нива, които се подкрепят и/или организират от Световната федерация по Таекуондо (СФТ), континенталните съюзи и членуващите национални федерации/асоциации, както и да обезпечи прилагането на стандартизирани правила.

Целта е да се постигне стандартизация на всички състезания по Таекуондо в световен мащаб. Състезания, които не спазват фундаменталните принципи на този правилник, не могат да бъдат признати като състезания по Таекуондо.

Състезателният правилник е в сила за всички състезания,

които се подкрепят и/или организират от Световната федерация по Таекуондо (СФТ), континенталните съюзи и членуващите национални организации. Ако някоя членуваща национална организация (асоциация, федерация, съюз и т.н.) желае да направи частично изменение на която и да било част от Състезателния правилник, тя първо трябва да получи одобрението на Световната федерация по Таекуондо. В случай, че континентален съюз и/или членуваща национална организация наруши Състезателния правилник на СФТ без предварително одобрение от страна на СФТ, СФТ може – по собствено усмотрение – да не одобри или да отмени въпросното международно състезание. В допълнение към това, Световната федерация по Таекуондо може да предприеме допълнителни дисциплинарни мерки спрямо съответния континентален съюз или национална организация.

Изтеглете целият състезателен правилник
Заявка за членство

Три имена: (задължително)

Години: (задължително)

Пол: (задължително)
 Мъж Жена

Телефон: (задължително)

E-Mail: (задължително)

Тренирали ли сте преди?
 Да, тренирал/a съм Не, не съм тренирал/a