Как таекуондо развива физиката и психиката на децата?

Таекуондо. Нека децата ви спортуват, за да бъдат здрави и пълноценни хора.

За жалост в последните години спорта в България е оставен на по-заден план, причините за което са комплексни и многобройни. Въпреки това нашата страна е традиционно силна в индивидуалните силови спортове. Повечето от нас помнят славните изяви на нашите щангисти, борци и боксьори, които носеха успехи и медали. В професионалния спорт, все още се срещат силни индивидуалисти, които въпреки условията в залите и липсата на финансиране се справят и то само заради силната си любов към спорта. За съжаление забелязваме липса на подкрепа и в спортове като таекуондо, което е сравнително млад спорт и е много важно държавната политика да е насочена в помощ. Защото таекуондо може да възпита у децата ни физически, морални, емоционални и психически качества още от ранна детска възраст, което да ги превърне в добри граждани на държавата.

Физическо развитие:

Тренировките по таекуондо при деца над пет годишна възраст оказват положителен ефект върху физическото състояние, подобряват гъвкавостта, експлозивността, силата и бързината на мускулите, укрепват опорно-двигателния апарат, координацията и пространствената ориентация. Децата, които тренират таекуондо по-рядко имат проблеми с наднормено тегло.Дългосрочно се повлияват двигателните навици и правилното отношение към собственото тяло и здраве. В периода на бърз растеж, еластичните мускули не оказват натиск върху ставите и съпътстващите за тази възраст болки най-вече в коленете.

Емоционално развитие:

Тренировката по таекуондо допринася освен към очевидното физическо и към емоционалното развитие на децата. По време на тренировка децата изпитват емоции, които са различни от тези в къщи и училище. Победите и загубите по време на спаринг. Емоциите могат да бъдат положителни или отрицателни, но по-важното е създаването на навици за контрол. При евентуална загуба в спортна проява, детето е разочаровано и тъжно, но с правилната помощ на спортния педагог тази емоция се овладява и по този начин се получава емоционално израстване. Положителната емоция от победата буквално дава криле на децата, кара ги да се чувстват уверени и щастливи.

Психологическо развитие:

Психиката на човека е от огромно значение за това как протича живота му. От тази гледна точка психологическото развитие на едно дете придобива особена важност. Чрез спорта децата укрепват своята психика, преодолявайки различни трудности, както от физическа, така и от психологическа и емоционална гледна точка. Усещането за победа над самия себе си допринася за самоуважението, удовлетворението, доброто самочувствие на детето и изграждането на неговата индивидуалност.

Социално развитие :

Чрез спортуването децата общуват по специфичен начин, което допринася за тяхното социално развитие. Научават се на лидерство, работа в екип, взаимопомощ, отговорност към колектива, спазване на правила и други полезни навици.

Морално развитие:

Не на последно място, чрез таекуондо децата се научават как да преживяват победата и загубата, което е от огромно значение за поведението им в живота. А дълбоко в принципите на спорта са заложени, коректност, чест и уважение към противника и съотборника.

Заявка за членство

Три имена: (задължително)

Години: (задължително)

Пол: (задължително)
МъжЖена

Телефон: (задължително)

E-Mail: (задължително)

Тренирали ли сте преди?
Да, тренирал/a съмНе, не съм тренирал/a