Принципи на таекуондо

Учтивост, Почтеност, Постоянство, Самоконтрол, Непоколебим дух.

Не е необходимо да се говори за това, че успехите или неудачите в Таекуон-До много зависят от това как трениращия разбира и прилага на практика принципите на Таекуон-До, служещи за ръководство на всеки сериозно занимаващ се с този вид бойно изклуство.

УЧТИВОСТ

Може да се каже, че учтивостта се явява неписан закон, препоръчван от древните учители като философия в качеството на средство за пречистване на човечеството в процеса на построяване на хармонично общество.

Формирайки своя характер, трениращите Таекуон-До са длъжни да спазват следните правила, включвайки ги като задължителен елемент в тренировъчния процес.

  • Да се развива дух на взаимоуважение.

  • Да се борят със своите лоши навици

  •  Да бъдат вежливи.

  • Да се поддържа атмосфера на справедливост и хуманизъм.

  • Да се съблюдава йерархията в отношенията между трениращите и инструктора, начинаещите и напредналите, старите и младите.

  •  Да се държи в съответствие с приетия етикет.

  • Да се уважава положението на другите.

  • Да се отнася към другите честно и открито.

  • Да се въздържа от приемането или връчването на подаръци във всички случаи, когато това може да бъде изтълкувано погрешно.

ПОЧТЕНОСТ

В Таекуон-До значението на тази дума донякъде се отличава от тълкуванието и в речниците. Всеки е длъжен да може да различава правилното от грешното и в случай че постъпи погрешно, трябва да си вземе поука.

По долу са приведени примери, илюстриращи недостатъците на честността.

1. Опити от преподаване на невярна техника от инструктора поради липса на знание или безотговорност.

2. Използване на подпилени или предварително сцепени дъски при демонстрация на силов тест.

3. Опити на инструктора да „маскира“ недостатъците на своята техника като създава добри условия за тренировка.

4. Подкупване на инструктора.

5. Опити от страна на трениращите да получат по-висока степен за осъществяването на грозни намерения или за демонстриране на своето превъзходство.

6. Инструктор, преподаващ Таекуон-До единствено в името на удовлетворяване на собствените материални изгоди.

7. Игнориране мнението на начинаещите.

ПОСТОЯНСТВО

Древните хора са казвали: „Упоритостта води към съвършенство“. За да постигнеш нещо е необходимо да си го поставиш за цел, която да осъществиш с постоянство.

Една от тайните на майсторите на Таекуон-До гласи: „упорито преодолявай всички трудности“. А Конфуций е казал: „Този, който не е упорит на младини, рядко постига успех, когато порасне“.

САМОКОНТРОЛ

Самоконтролът е важно както в тренировъчната зала, така и във всекидневния живот. Изгубването на самообладание по време на спаринг може да доведе до много сериозни последствия и за двамата съперници. Също така неотзивчивостта в групата е проява на лош самоконтрол.

Лао Дзъ е казал: „Силният – това е този, който умее да побеждава себе си, а не другия“.

НЕПОКОЛЕБИМ ДУХ

Трениращите с Таекуон-До са длъжни да бъдат честни и искрени, да не се боят от нищо, да проявяват непоколебим дух, независимо от това, кой е противникът или колко много са противниците.

 

„Физическите техники се основават на принципите на съвременната наука, в частност на физиката на Нютон, която ни учи как да генерираме максимална сила. Включени са и военни тактики за атака и отбрана. Искам да изясня, че независимо от това, че Карате и Таекион бяха използвани като модел, фундаменталната теория и принципи на Таекуондо се различават напълно от всички бойни изкуства в света. През март 1959 г. бях водач на военния представителен отбор по Таекуондо в чужбина. Посетихме Южен Виетнам и Тайван. Това се случваше за първи път в историята на Корея. Във връзка с това още по-твърдо реших Таекуондо да бъде моето завещание към света и формулирах следните основни идеи за тези, които се занимават с Таекуондо:

1. Ще придобием вярата в себе си, че винаги сме на страната на справедливостта, като се стремим да бъдем честни и силни физически.

2. Ще обединим всички хора в едно общо братство, независимо от тяхната религия, раса, национални и идеологически различия.

3. Ще се посветим на изграждането на мирен свят, където ще господстват справедливостта, нравствеността, доверието и хуманизма.“

Това казва Генерал Чой Хонг Хи, основателят на Таекуондо. И още:

По отношение на техниките – разработих различни видове, които могат да бъдат използвани почти във всички случаи. Те се основават на следните принципи:
• Всички движения трябва да се конструират така, че да произведат максимална сила в съответствие с научните формули и принципите на кинетичната енергия.
• Принципите, които са залегнали в техниките, трябва да са толкова ясни, че даже непросветените в Таекуондо да успеят да различат правилното от неправилното движение.
• Отстоянието и ъгъла на всяко движение трябва да бъдат точно определени, за да се постигне по ефективна атака или отбрана.
• Целта и методът, залегнали във всяко едно движение трябва да бъдат ясни и прости, за да се улесни процесът на преподаване и обучение.
• Трябва да се разработи рационална методика на преподаване, така че всички, млади и стари, мъже и жени, да могат да се възползват от предимствата на Таекуондо.
• Да се създаде правилна техника на дишане, която да улеснява всяко движение и да намалява умората.
• Трябва да може да се атакува всяка жизнено важна част на тялото чрез всички видове атаки.
• Всеки предмет, с който се атакува трябва да бъде ясно определен и разумно да се основава върху структурата на човешкото тяло.
• Всяко движение трябва да бъде лесно за възпроизвеждане, така че този, който изучава Таекуондо да го възприема като спорт и начин за възстановяване.
• Трябва да се отдели специално внимание на идеята за добро здраве и предпазване от наранявания.
• Всяко движение трябва да бъде хармонично и ритмично, така че Таекуондо да доставя естетична наслада.
• Всяко движение в даден стил трябва изразява личността и духовните качества на човека, чието име носи.

Заявка за членство

Три имена: (задължително)

Години: (задължително)

Пол: (задължително)
МъжЖена

Телефон: (задължително)

E-Mail: (задължително)

Тренирали ли сте преди?
Да, тренирал/a съмНе, не съм тренирал/a