Развитие на детето от предучилищна възраст

На ТК „Спартак“ му предстои политика към активно насърчаване на тренировките по Таекуондо WTF

в предучилищна възраст и за целта ще е нужно да разгледаме психомоторното развитие на децата в този период по – обстойно и в детайли. За целта, започваме анализа на една публикация на Проф. д.н. Любомир Стоев Георгиев.

На базата на този анализ ние можем да изградим стратегията си. Защо са важни повечето детайли? Защото за нас е важно цялостното развитие на детето. Защото таекуондо е философия, начин на живот и чак на последно място спорт.

Предучилищна възраст
Възрастта обхваща периода от 3 до 6 – 7 г. Дели се на три подпериоди : ранна
предучилищна възраст – 3 – 4 г. ; средна предучилищна възраст – 5 г. и предучилищна възраст –
6 – 7 г. Трите подпериоди в своето единство осигуряват физическа и психическа готовност на
детето за училище

Физическото развитие е с колебливи усилвания и отслабвания. До четвъртата година ръстът на детето се увеличава с 15 см., а теглото с 5 кг. Създава се впечатление, че детето отслабва.

В действителност пропорциите на тялото стават по-хармонични и това позволява детето да се възприема в нова светлина без предишната закръгленост. Увеличават се мускулната му сила, издържливостта, подвижността. Движенията се отличават с координираност и разнообразност. Укрепва костната система, но все още процесът не е завършен. Значително е хрущялното вещество в отделни места на гръбначния стълб и на китките на ръцете. Това налага децата да се предпазват от по – големи физически натоварвания, да се държи за правилната им стойка при седене, движения, за да не се допуснат деформации, а така също да се има предвид, че ръката лесно се уморява и периодично при работа да се дава почивка. Усилена е обмяната на веществата, което изисква осигуряване на витаминозна и енергийна храна, както и по- продължителен престой на чист въздух.

Масата и обемът на сърцето се увеличават и към края на периода се доближават до тези на възрастните. Пулсът става по- бавен и количеството на кръвта за един удар – повече.

Три пъти нараства обемът на белите дробове, а с това вдишванията стават по – пълни, намалява честотата им и се осигурява необходимата енергия на организма. Следствие на подобрените функции на кръвоносната и на дихателната системи броят на червените кръвни телца става повече, а така също и процентното съдържание на хемоглобин. С това се повишава работоспособността на децата, но тя все още е във фаза на развитие, не е оптимална и това задължава да се подхожда внимателно към възлаганите задачи и да се редува трудът с почивки.

Количествено и качествено се подобрява нервната система. Мозъкът към шестата година е 1350 гр. с много по- богати структурни връзки и зависимости. По –лесно се образуват условни рефлекси, което улеснява познавателната дейност на децата. Макар и подобрено, все още не са в необходимото съответствие възбудните и задръжните процеси. Последните правят децата по сдържани и дисциплинирани. При емоционално по- силно и продължително натоварване, както и при умора обаче, възбуждането може да вземе връх, което не е желателно. Ето защо следва да се съблюдава мяра в преживяванията и да се гарантира спокойствие на децата. Много по –добре може да се разчита вече на регулиращата роля на втората сигнална система.

img_0119От значение за доброто им състояние и развитие е сънят ( на 5 г. около 12 – 12,5 ч., между 5 – 6 г.- 11,5 – 12 ч. , от които 1,5 – 2 ч. през деня ). Психическото развитие се отличава със следните по- главни особености :

1. Децата се научават целенасочено, организирано и по -продължително да възприемат интересуващи ги обекти, което е показател за възможността на възприятията да прерастват в наблюдение.

То им позволява избирателно по- пълно да обхващат цялото и подробности, а така също да разказват за наблюдаваното все по- самостоятелно без насочващи ги въпроси.

2. Речта като средство за общуване придобива нови възможности.

Чрез нея децата се научават да правят съобщения, да оценяват, да обсъждат чутото, видяното. Ускорено се разширява словестното богатство и достига до 3000 – 4000 думи. Много повече са използваните глаголи, прилагателни, предлози. Децата си служат с местоимения. Овладяват граматични форми на езика. Водеща става свързаната реч. Всичко това я прави по-ясна, по – пълна, по – логична и изразителна. Постиженията в речта позволяват на децата да проявяват критично отношение към 51 51 изразяването на събеседници. Речта им придобива по – обобщен характер следствие на използването на по –абстрактни понятия ( играчки, цветя, съдове, прибори, хора. Животни и др. ).

Богатството на пасивната реч се актуализира и преминава в активна. Задаваните въпроси не само стават повече, но още по- разнообразни и съдържателни ( « Кои животни са диви ?», « Защо и какво гърми, когато вали дъжд?» и др. ). Все още децата незнаят някои понятия, а са им потребни при общуването, в игрите. Това е основание за проявяване на детско словотворчество. Например решили са да « пътуват със самолет». Но как се казва на човека, който го управлява незнаят. Тогава разрешават проблема като си измислят название – самолетчик. Или видяли са плешив човек, това им е направило впечателние и желаят да споделят за възприетото, но пак не им достига потребната дума.

Бързо си я измислят и казват : « Има боса глава». Срещнали пълна жена възкликват : « Колко много коремчета има !» и др. Много са думите на които децата знаят съдържанието и ги ползват правилно ( дърветата са по – високи от храстите, осите не събират мед както пчелите и др. ). Трудно им е обаче, все още да разбират преносното значение на понятия. Например « сладка дума» Известни са им много неща, които са сладки, но как думата може да е сладка ? Трудността става още по голяма в поговорката : « Сладка дума железни врати отваря»

Трудностите, които децата срещат показват в какви насоки следва да се работи за речевото им развитие – да се обогатяват с нови понятия и да им се помага да осмислят, че с думи и съчетания от думи могат да се изразяват и други неща, които желаят да кажат хората («железен човек», « Сговорна дружина планина повдига» и др. ) Към края на периода децата все по- успешно се ориентират в звуковия състав на думите ( откриват звукове независимо от мястото им в думата, а така също и броя им ). Упражненията в това отношение ги подготвя за училище. Наред с откриването на звукове децата осъзнават, че изменението на един звук може да промени значението на думата ( коси- боси- носи, пере –бере, гали – пали и др. ). Интересно им е да обясняват промените.

3. Развитието на речта и мисленето е взаимно свързано и само за удобство постиженията на мисленето се разглеждат самостоятелно.

Обяснимо е, че с по – широкото участие на децата в различни видове игри, учене, труд, общуване, потребността от мисловна активност ( откриване на връзки и зависимости ) се увеличава, а с това се допринася за извисяване на мисловните възможности.

Очаквайте продължение

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Заявка за членство

Три имена: (задължително)

Години: (задължително)

Пол: (задължително)
МъжЖена

Телефон: (задължително)

E-Mail: (задължително)

Тренирали ли сте преди?
Да, тренирал/a съмНе, не съм тренирал/a