Изпити за колани по таекуондо WTF

By октомври 1, 2015 Изпити No Comments

Обновената изпитна програма одобрена от БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ТАЕКУОНДО – WTF можете да изтеглите от тук.

Изпитни изисквания

Изпитна програма за степени 9-ти ГУП – 1-ви ДАН

СТЕПЕН 9 -ти гуп/бяло-жълт колан/       

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Джучум соги мумтонг чируги(хан бон, ду бон, сет бон),Ап соги, ап куби  аре маки, мумтонг маки, ольгуль маки, мумтонг чируги

ТЕХНИКА С КРАКА

Ап ча олиги /Подо олиги/;Ап чаги; Дольо чаги

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Те Гук Иль Джанг

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

Договорен спаринг: самбо дериан – спаринг в три стъпки, комбинации1-3 

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост– мъжки и женски шпагат;*Лицеви опори:1 х 5 на длани;*Клякания1 х 7/;*Коремни преси1 х 10 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 1 до 3, един противник, без оръжие
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/

 

СТЕПЕН 8-ми гуп/жълт колан/     

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

джумби соги, чарьиот, джучум соги, ап соги, ап куби

ТЕХНИКА С КРАКА

Ап ча олиги /Подо олиги/; Ап чаги; Дольо чаги; Ануро нери чаги;Бакуро нери чаги; Панкал чаги Пандал чаги

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Те Гук Иль ДжангПумсе

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

*Договорен спаринг: самбо дериан – спаринг в три стъпки, комбинации 1-5*Свободен спаринг: тренировъчен, без защитна екипировка

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат;*Лицеви опори:1 х 10 на длани;*Клякания1 х 10/;*Коремни преси 1 х 15 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 1 до 5, един противник, без оръжие
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ – Ап чаги, дъска 1,5 см 

 

СТЕПЕН 7-ми гуп/жълто-зелен колан/   

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Джучум соги мумтонг чируги (хан бон, ду бон, сет бон) Ап соги/ап куби аре маки/мумтонг маки/ольгуль маки/мумтонг чируги/ольгуль чируги

ТЕХНИКА С КРАКА

Ап ча олиги /подо олиги/; Ап чаги; Дольо чаги;Йоп чаги;Изпълнение на горните удари на педели 

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Те Гук Иль ДжангПумсе ;Те Гук Ии Джанг Пумсе

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

*Договорен спаринг: самбо дериан – спаринг в три стъпки, комбинации 5-10;*Свободен спаринг: тренировъчен

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат;*Лицеви опори:1 х 15 на длани;*Клякания1 х 15/;*Коремни преси 1 х 20 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 5 до 10, един противник, без оръжие
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ Ап чаги, Дольо чаги;дъска 1,5 см 

 

СТЕПЕН 6-ти гуп/зелен колан/      

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Джучум соги мумтонг чируги (хан бон, ту бон,сет бон)Ап соги/ап куби аре маки/мумтунг маки/ольгуль маки/мумтунг чируги/ольгуль чируги/сонналь мок чиги;Дит куби хан сонналь маки

ТЕХНИКА С КРАКА

Подо олиги; Ап чаги; Долйо чаги; Йоп чагиИзпълнение на горните удари на педелиЙоп чаги на щитНерио чаги 

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Те Гук Иль ДжангПумсе ;Те Гук Ии Джанг Пумсе;ТеГук Сам Джанг Пумсе 

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

*Договорен спаринг: самбо дериан – спаринг в три стъпки,Иибо дериан комбинации 10-15*Свободен спаринг: състезателен

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат;*Лицеви опори:1 х 20 на длани;*Клякания1 х 20/;*Коремни преси 1 х 25 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 5 до 10, един противник, без оръжие
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ Ап чаги, Дольо чаги- дъска 2,0 см; Чируги: 1,5 см 

  

СТЕПЕН 5-ти гуп/зелено –син колан/      

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Ап куби сонналь мок чиги; дит куби хан сонналь маки/йан сонналь маки/хан пальмок бакат маки

ТЕХНИКА С КРАКА

Комбинация от удари в  движение напред и назад:Ап чаги + Ап ча олиги;Ап чаги + Дольо чаги огуль;Долйо чаги мумтонг + Ап ча олиги; Ап чаги + Йоп чагиДит чаги от място и с крачка

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Всички пумсе от Те Гук Иль Джанг до Те Гук Са Джанг

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

*Договорен спаринг: самбо дериан – спаринг в три стъпки,10-15;*Свободен спаринг: състезателен

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат;*Лицеви опори:1 х 25 на длани;лякания1 х 25/;*Коремни преси 1 х 30 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 10 до 15, един противник, без оръжие
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ Ап чаги, Дольо чаги ,Нерио чаги;- дъска 2,0 см; Чируги с ръка по избор: 1,5 см 

 

СТЕПЕН 4-ти гуп/син колан/        

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Дит куби хан сонналь маки/йан сонналь маки/хан пальмок бакат маки/Ап куби мумтонг ан маки/мумтонг бакат маки

ТЕХНИКА С КРАКА

Изпълнение на комбинация от два удара с движение напред и назад:Ап чаги + Ап ча олиги;Ап чаги + Дольо чаги огуль;Дольо чаги мумтунг + Подо олиги; Ап чаги + Йоп чаги

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Всички пумсе от Те Гук Иль Джанг до Те Гук О Джанг

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

Спаринг – познаване на състезателния правилник.*Договорен спаринг:Иибо дериан/2 стъпки/ комбинации 15-20;*Свободен спаринг: състезателен

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат*Лицеви опори:1 х 20 на юмруци*Клякания1 х 25/*Коремни преси 1 х 30*Лицева опора тип: пикиращ бомбардировач: 1 х 8 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 15 до 20, един противник без оръжие
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ Ап чаги, Дольо чаги ,Нерио чаги;- дъска 2,5 см;Чируги с ръка по избор: 2,0 см;Меча лапа: 2,0 см 

 

СТЕПЕН 3-ти гуп/синьо-червен колан/      

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Дит куби хан пальмок бакат маки; Изпълнение на комбинация от техники с ръце: Ап куби аре маки + мумтонг чируги, комбинации по задание; всички блокове и ритници от Те Гук О Джанг Пумсе него по отделно

ТЕХНИКА С КРАКА

Изпълнение на комбинации от  удари с движение напред:Ап чаги + Подо олиги; Ап чаги + Дольо чаги огуль; Дольо чаги мумтунг + Подо олиги;Ап чаги + Йоп чаги; Дит чаги, Тора йоп чаги; Ритници със скок – тимио ап чаги, тимио дольо чаги

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Всички пумсе от Те Гук Иль Джанг до Те гук Юк Джанг

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

Спаринг – познаване на състезателния правилник.*Договорен спаринг:Иибо дериан/2 стъпки/ комбинации 20-25*Свободен спаринг: състезателен, точков

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат;*Лицеви опори:1 х 25 на юмруци;*Напади1 х 20/;*Коремни преси 1 х 35;*Лицева опора тип: пикиращ бомбардировач: 1 х 10 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 20 до 25, един противник без оръжие
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ Йоп чаги, Дольо чаги ,Нерио чаги;- дъска 2,5 см;  Чируги с ръка по избор: 2,0 см;Палькуп/лакът/: 2,5 см 

 

СТЕПЕН 2-ри гуп/червен колан/      

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Дит куби йан сонналь аре маки/хан сонналь мумтунг маки; джучум соги йоп чируги; изпълнение на всички техники от предишните степени

ТЕХНИКА С КРАКА

Изпълнение на два удара с движение напред:Ап чаги + Подо олиги; Ап чаги + Дольо чаги огуль;Долйо чаги мумтонг + Подо олиги; Ап чаги + Йоп чаги; Тора дольо чаги; Ти олиги; Удари със скок и въртене – тимио дит чаги, тимио тиолиги

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Всички пумсе от Те Гук Иль Джанг до Те Гук Чиль Джанг

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

Спаринг – познаване на състезателния правилник, теория – значение на пумсетата, превенция на травми*Договорен спаринг:Ильбо дериан/1 стъпки/ комбинации 25-30;*Свободен спаринг: състезателен, точков

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат;*Лицеви опори:1 х 30 на юмруци;*Пистолет: 5 на крак, с партньор;*Напади 1 х 20/*Клякания: 1 х 25;*Коремни преси 1 х 40;*Лицева опора тип: пикиращ бомбардировач: 1 х 10;*Въже: 2 минути 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 25 до 30, един/двама противника, без оръжие
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ Тимио Йоп чаги, Тора Дольо чаги ,Дит чаги;- дъска 2,5 см;Чируги с ръка по избор: 2,0 см;Ап чиги/обратен юмрук/: 2,0 см, три опита 

 

СТЕПЕН 1-ви гуп/червено-черен колан/      

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Дит куби джумок мумтонг маки + ап куби мумтонг чируги; Дит куби джумок годуро аре маки; Дит куби хан сонналь мумтонг маки; изпълнение на всички техники от предишните степени

ТЕХНИКА С КРАКА

Изпълнение на два удара с движение напред:Миро Чаги + Тимио Ап Чаги;Дольо чаги огуль + дит чаги тимио; Дольо чаги мумтонг + Тора ап чаги олиги;Дольо  чаги + Ти олиги; Изпълнение на Тимио дит чаги; Тиуриги тимио;

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Всички пумсе от Те Гук Иль Джанг до Те Гук Паль Джанг

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

Спаринг – познаване на състезателния правилник, теория – история на таекуондо, значение на пумсетата, спортна медицина*Договорен спаринг:Ильбо дериан/1 стъпки/ комбинации 30-35;*Свободен спаринг: 5 рунда по 2 мин; състезателен

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат – до долу;*Лицеви опори:1 х 20 на юмруци с повдигнати крака;*Пистолет: 5 на крак, с партньор;*Клякания: 1 х 20 с Ап чаги;*Коремни преси: 1 х 45*Лицева опора тип: пикиращ бомбардировач: 1 х 10ъже: 2 минути 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 30 до 35, един/двама противника, без /с оръжие – нож, тояга, палка.
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ Тимио Йоп чаги, Тора Дольо чаги ,Дит чаги;- дъска 2,5 см;Чируги с двете ръце по избор: 2,0 см;Соннал мокчиги/отворена длан/: 2,0 см, три опита 

 

СТЕПЕН 1-ви ДАН/черен колан/        

СТОЙКИ, ПОЗИЦИИ И ПРИДВИЖВАНИЯ, ТЕХНИКА С РЪЦЕ

Основна техника – всички стойки, блокове, ритници и движения от всички пумсета до Паль Джанг Пумсе;

ТЕХНИКА С КРАКА

Всички удари от предишната степен + удари на педел + удари по задание

ПУМСЕ

/ФОРМА/

Тегук Пал джанг и пумсе по избор от Тегук Ил джанг до Тегук Чил джанг включително (за 1 DAN/POOM)

КИОРИГИ

/СПАРИНГ/

Спаринг – познаване на състезателния правилник, теория – история на таекуондо, значение на пумсетата, спортна медицина, тактическа и спортно-техническа педагогика*Договорен спаринг:Ильбо дериан/1 стъпки/ комбинации 35-40;*Свободен спаринг: 6 рунда по 2 мин, различни партньори – състезателен

ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

*Гъвкавост- мъжки и женски шпагат – до долу;*Лицеви опори:2 х 20 на юмруци; *Пистолет /клякане на 1 крак/: 5 на крак;*Клякания: 1 х 25 с Ап чаги;*Коремни преси: 2 х 30*Лицева опора тип: пикиращ бомбардировач: 1 х 15ъже: 3 минути 

ХОСИНСУЛЬ

/САМОЗАЩИТА/

Комбинации 35 до 40, няколко противника, без /с оръжие – нож, тояга, палка, пистолет.
   КЬОК ПА /ЧУПЕНЕ/ Тимио Йоп чаги с прескок, Тора Дольо чаги, Тимио Дит чаги;- дъска 3,0 см;Чируги: дъска 3,0 см;Длан или пета: тухла. 

 

Заявка за членство

Три имена: (задължително)

Години: (задължително)

Пол: (задължително)
МъжЖена

Телефон: (задължително)

E-Mail: (задължително)

Тренирали ли сте преди?
Да, тренирал/a съмНе, не съм тренирал/a