Здравейте!

Ние сме ТК „Спартак“. Приятно ни е да се запознаем!

"Бъди готов да ходиш там където ходенето е трудно и да правиш това, което трябва, дори да е невъзможно"

− Генерал Чонг Хонг Хи

"Таекуондо е спорт, който развива личностни качества у състезателя, наравно с физическите"

− Даниел Стойнев

"Ние сме отбора, който може да промени Таекуондо в Перник и България"

− Трифон Трифонов

"Аз никога не ще злоупотребя с Таекуон-До;
"

− Из "Клетва на таекуондо"

Трифон Трифонов

Председател на УС / Инструктор

Ивайло Шапшалов

Съосновател/ Инструктор

Станислав Станимиров

Съосновател/Инструктор

Таекуондо е в сърцата ни

Но тъй като ТАЕКУОНДО е неразривно свързано с нашия живот така, както и всяко действие, което предприемаме, ние никога не можем да пренебрегнем неговата философия…

Запознайте се с филофията

Нашата мисия

Целта на ТАЕКУОНДО е да развива хармонично нашия живот и непрекъснато да го подобрява чрез своите уникални принципи. Ето защо можем да кажем, че ТАЕКУОНДО не е нищо друго, освен НАЧИН на ЖИВОТ!

И още интересни неща

Хайде да направим следващата стъпка заедно!